دانلود سریالسریال خارجی

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی

دانلود مجموعه تلویزیونی افسانه اوک نیو شبکه 3 با دوبله فارسی و سانسور شده

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی

دانلود مجموعه تلویزیونی افسانه اوک نیو شبکه 3 با دوبله فارسی و سانسور شده

قسمت 29 اضافه شد

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی

نام سریال : افسانه اوک نیو  || 옥중화 || Flowers of the Prison

موضوع : تاریخی

محصول : کره جنوبی

سال تولید : 2016

پخش از شبکه 3

زبان : دوبله فارسی

تعداد قسمت : 51

 

بازیگران : Jin Se-yeon , Go Soo , Kim Mi-sook , Jung Joon-ho , Park Joo-mi , Yoon Joo-hee , Kim Soo-yeon (ko) , Jun Kwang-ryul , Choi Tae-joon

 

خلاصه داستان :  داستان دختری به نام اوک نیو است که در زندان متولد می‌شود. وی بعدها با نام لی سو وون شناخته می‌شود. وقتی اوک نیو بزرگ می‌شود با کمک سیستم قضایی سلسله چوسان به زندانیان کمک می‌کند.

 

دانلود قسمت 1 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 1 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 2 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 2 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

 

دانلود قسمت 3 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 3 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 4 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 4 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

 

دانلود قسمت 5 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 5 سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود قسمت 6 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 6 سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود قسمت 7 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 7 سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود قسمت 8 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

دانلود قسمت 8 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 9 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 9 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 10 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 10 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 11 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 11 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 12 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 12 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 13 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 13 سریال کره ای افسانه اوک نیو

 

دانلود قسمت 14 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 14 سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود قسمت 15 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 15 سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود قسمت 16

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 17

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 18

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 19 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 20 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 21 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 22 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 23 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 24 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 25 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 26 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 27

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 28 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

دانلود قسمت 29 

کیفیت بالا : || لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

کیفیت خوب :|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی || 

 

دانلود قسمت 30 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 31 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 32 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 33 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 34 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 35 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 36 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 37 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 38 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 39 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 40 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 41 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 42 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 43 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 44 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 45 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 46 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 47 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 48 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 49 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 50 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود قسمت 51 

|| لینک مستقیم || — || لینک کمکی ||

 

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی

 

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو

دانلود سریال کره ای افسانه اوک نیو با دوبله فارسی
8 از 4.9 رای
برچسب ها

نوشته های مشابه

‫13 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *